باران نم نم...

هَمیشہ بـاید کســـ ے باشد که مَعنے سه نقطه ے انتهاے جُملـــه هایت را بفَهمد...

باران نم نم...

هَمیشہ بـاید کســـ ے باشد که مَعنے سه نقطه ے انتهاے جُملـــه هایت را بفَهمد...

باران نم نم...
آخرین نظرات
  • ۲۴ خرداد ۹۵، ۲۳:۵۵ - وخدایی که دراین نزدیکیست ..!
    :) قشنگ بود

گشتم نبود،نیست...بیشتر نگرد!!!

شنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۳، ۱۰:۰۰ ق.ظ

بی عشق هیچ فلسفه ای در جهان نبود

احساس در "الـــهه ی نـــاز ِ بنان" نبـود

 بی شک اگر که خلق نمی شد "گناهِ عشق"

دیگر خدا بــــــه فکـــــــر ِ "شبِ امتحان" نبود

 بنشین رفیق! تا که کمی درد دل کنیم

اندازه ی تو هیــــچ کسی مهربان نبود

 اینجا تمــــام ِ حنـــجره هــــــا لاف می زنند

هرگز کسی هر آنچه که می گفت،آن نبود!

 لیلا فقط به خاطر ِ مجنون ستاره شد

زیرا شنیده ایـــــــم چنین و چنان نبود

 حتی پرنده از بغل ِ ما نمی گذشت

اغراق ِ شاعرانه اگــــــر بارِمان نبود

 گشتم،نبود،نیست… تو هم بیشتر نگرد!

غیر از خودت که با غزلـــــ م همزبان نبود

دیشب دوباره از تو چه پنهان- دلم گرفت

با اینکه پای هیـــــچ. کسی در میان نبود!

( امید صباغ نو)

+شنبه را دوست داشت چون آغاز هفته بود...

شاید به همین دلیل شنبه را برای رفتن و دوباره اغاز شدن انتخاب کرد...

۹۳/۰۱/۱۶
باران...

نظرات  (۱)

خدا بیامرزدش
اللهم صل علی محمد و آل محمد